Logo - vises kun ved utskrift

Analysar

Vi kan gjennomføra utgreiingsarbeid i samband med oppstarting av nye verksemder herunder marknadsanalysar og utarbeiding av forretningsplanar.

Vi kan også bidra i samband med etablering av rutiner og strukturering av interne prosessar.

I tillegg kan vi også hjelpa til med søknader til ulike finansieringskjelder som til dømes Innovasjon Norge.

Viktige fordeler

  • Lang erfaring med å etablera strukturer
  • Endringsprosessar krev ofte ekstern kompetanse

« Tilbake til tenester

assets/Uploads/_resampled/SetWidth160-iStock000005596277XSmall.jpg