Logo - vises kun ved utskrift

Management for hire

Frå tid til annan kan verksemder vera tent med å leiga inn mellombels ekstern leiarkompetanse. Dette kan vera i ulike situasjonar: For eksempel ved etablering, ved leiarskifte eller i spesielle situasjonar der verksemda har trong for ekstra leiarkapasitet eller spisskompetanse.

Vår assistanse kan vera på ulike nivå i organisasjonen frå dagleg leiing til mellomleiarnivå, alt ut frå oppdragsgjevar sine behov.

Viktige fordeler

  • Kombinasjon av realkompetanse og forretningsforståing
  • Kan etablerast raskt
  • Få arbeidet gjort utan å belasta interne ressursar

« Tilbake til tenester

assets/Uploads/_resampled/SetWidth160-iStock000008879018XSmall2.jpg