Logo - vises kun ved utskrift

Prosjektleiing

Prosjekt som organisasjonsform blir som oftast nytta når organisasjonar skal gjennomføre endringar. Slike prosjekt blir ofte komplekse og kostnadskrevjande. Det er derfor viktig med god planlegging og gjennomføring. Ofte kan det vera vanskeleg å frigjera ressursar i eigen organisasjon til slikt arbeid og mange organisasjonar har heller ikkje nødvendig kompetanse. I begge tilfelle er ekstern konsulenthjelp ei god løysing.

Vi tilbyr prosjektledelse basert på 3 grunnelement

  • Fastlegging av mål og rammer
  • Gjennomføring til avtalt tid og kostnad
  • Oppsummering og evaluering

« Tilbake til tenester

assets/Uploads/_resampled/SetWidth160-iStock000003573725XSmall.jpg