Logo - vises kun ved utskrift

Rekruttering

Tilsetjing av nye medarbeidarar er ei av dei viktigaste leiaroppgåvene og er eit arbeid som krev mykje tid og ressursar. For mange verksemder vil det vera ei god løysing å henta inn ekstern hjelp til denne prosessen.

Vi kan delta i alle fasar, med utforming av krav til stillinga, annonsering, intervju, utveljing og kontraktsutforming.

Oppdragsgjevar kan, ut frå sine behov, velja kva fasar vi skal delta i.

Vi er også sertifisert for kompetent bruk av den norske versjonen av personlegheitstesten NEO PI-R. I mange tilfelle kan dette vera eit nyttig verktøy i utveljingsfasen.

« Tilbake til tenester

assets/Uploads/_resampled/SetWidth160-iStock000004470288XSmall.jpg